Photo by Yoshiko

なし

>
梨の皮潮のほさきに落ちにけり     阿波野青畝

梨棚や一切経山を西に見て       阿波野青畝